Якісний склад педагогічних працівників:

Усього

Категорії

Педагогічні звання

спеціаліст

ІІ категорія

І категорія

Вища

Старший вчитель

16

5

0

5

3

0