Відповідно до Статуту навчального закладу у навчальному закладі визначена українська мова навчання