Структура освіти у Олександрівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою і здобувається в школі в інституційних або індивідуальних формах.

Повна загальна середня освіта має три рівні освіти:

початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років;

профільна середня освіта тривалістю два (три) роки.

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником.  Особливості здобуття такими особами повної загальної середньої освіти визначаються спеціальним законом.

Здобуття профільної середньої освіти у 2020-2021 н.р. передбачає універсальний профіль спрямування.

Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та/або якості освіти.

Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Порядок, умови, форми та особливості здобуття повної загальної середньої освіти визначаються спеціальним законом.

Органи управління школою:

Управління Олександрівським ЗЗСО І-ІІІ ступенів в межах повноважень, визначених законами та установчими документами школи, здійснюють:

  • засновник – Жашківська міська рада;
  • керівник закладу освіти – директор Олександрівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів;
  • колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада школи;
  • колегіальний орган громадського самоврядування – рада школи.